UMBAK II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

UMBAK II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS

COVID 19 Tedbirleri gereği Kongre Sunumları Uzaktan Online veya Video ile gerçekleştirilecektir...

*Kongre Haziran ayındaki Akademik yoğunluk nedeniyle 17-19 Temmuz 2020 tarihlerine ertelenmiştir.

 

Akademik *

Academic

Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi**

Master, PhD Student

 

Erken Kayıt

Early Registration

(30.04.2020)

Kayıt 

Registration

(11.07.2020)

Erken Kayıt

Early Registration

(30.04.2020)

Kayıt

Registration

(11.07.2020)

Bildiri (Sözlü)

Bildiri(Online-Video)

Poster 

225,00.-TL.

225,00.-TL.

225,00.-TL.

275,00-TL.

275,00-TL.

275,00-TL.

150,00.-TL.

150,00.-TL.

150,00.-TL.

 200,00-TL.

200,00-TL.

 200,00-TL.

                    *   Üniversite personeli olarak çalışan araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi ve öğretim üyelerini kapsar. 

                          * includes research assistant, lecturer, lecturer and faculty members working as university staff.

                   * * Üniversite personeli olmayıp dışarıdan yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri kapsar.

                        ** includes students who do not have university personnel but who do master's and doctorate from outside.

Açıklamalar

  • Bir bildiride birden fazla yazar bulunabilir. Kongre kayıt ücretinde yazar sayısı dikkate alınmayıp bildiri sayısına göre belirlenir. A paper can also contain more than one author. In the registration fee of the congress, the number of authors is not taken into consideration and determined by the number of papers.

  • Kongreye  iki ve daha fazla sözlü bildiri, video veya poster ile başvuru yapıldığında birinci bildiriler için tam ücret, sonraki her bir bildiri için yarı ücret (%50) uygulanır.  When applying to the congress with two or more oral papers, videos or posters, the full fee is applied for the first papers and half fee (50%) for each subsequent paper.

  • Kongre katılım bedeli; yaka kartı, katılım belgesi, Kongre Özet E-Kitabı (ISBN) ve Kongre Tam Metin E-Kitabı (ISBN) olarak  yayınlanmasını kapsar.​ Congress participation fee; It includes the publication of the name badge, certificate of attendance, Congress Summary E-Book (ISBN) and Congress Full Text E-Book (ISBN).

  • Kongre kayıt ücretine ait banka dekontu info@umbak.org adresine gönderilmelidir. The bank receipt of the registration fee should be sent to info@umbak.org

 

ÖDEME BİLGİLERİ

BANKA         : YAPI KREDİ BANKASI

IBAN            : TR90 0006 7010 0000 0057 6730 29

HESAP ADI : ALP KONGRE PROJE YÖNETİMİ DANIŞMANLIK TURİZM ORGANİZASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ