Değerli Meslektaşlarım,

28 Şubat - 01 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye’nin gözbebeği olan Ankara ilinde

UMBAK I.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ bilimsel etkinliği düzenlenecektir.

Bilimin temeli bilim insanlarının bakış açısı ve geliştirilebilirliğidir. Bir bilim insanının bakış açısı ne kadar geniş ise o kadar üretken olabilmektedir. Tarihteki büyük buluşlarda farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasının önemli örnekleri vardır. Bu kongrede buluşacak farklı disiplin araştırmacıları, geleceğin farklı disiplin araştırmalarında buluşan  sistem çalışmalarının ekip elemanları olacaktır.

Disiplinler arası akademik çalışmaların birbirine olan olumlu etkilerinden yola çıkarak sizleri

UMBAK I.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ’nde görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.

Sosyal Bilimler ile Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ile Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri ile Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar olarak 4 ana başlık olarak belirlenen kongreye,  alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize karşılıklı katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Erk İNGER

UMBAK Düzenleme Kurulu Başkanı