• Slide
    I. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
    > Araştırmalarda Kullanılan İstatistiksel Yöntemler Kursu / SPSS Kullanımı ve Uygulamaları <

28 Şubat - 01 Mart 2020 / ANKARA - TÜRKİYE